[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
Page 1 of 11
Diễn đàn » THÔNG TIN MÔN HỌC » Hiếp Pháp » Một số câu hỏi của Ths Nguyễn Mạnh Hùng hay hỏi về Hiến Pháp (Cái này chắc dùng để "Đón đầu" thi môn Hiến Pháp)
Một số câu hỏi của Ths Nguyễn Mạnh Hùng hay hỏi về Hiến Pháp
luatk8Thời gian: Chủ Nhật, 2010-03-14, 9:56 PM | Số tin # 1
Sergeant
Nhóm: Administrators
Bài viết: 20
Phần thưởng: 3
Đẳng cấp: 0
Trạng thái: Rời mạng
92.Yêu cầu của Hiến pháp trong nhà nước pháp quyền:
Hiến pháp và nhà nước pháp quyền có mối quan hệ như thế nào với nhau?Nhà nước pháp quyền đặt ra những yêu cầu gì đối với Hiến pháp?Hiến pháp Việt Nam trong lịch sử và hiện tại đã đáp ứng được những yêu cầu đó chưa và phương hướng đổi mới trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền hiện nay? ThS. Nguyễn Mạnh Hùng
93.Yêu cầu của Quốc hội trong nhà nước pháp quyền
Nhà nước pháp quyền đặt ra những yêu cầu gì đối với Quốc hội?Quốc hội Việt Nam trong lịch sử và hiện tại đã đáp ứng được những yêu cầu đó chưa và phương hướng đổi mới trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền hiện nay? ThS.Nguyễn Mạnh Hùng
94.Yêu cầu của Chính phủ trong nhà nước pháp quyền
Nhà nước pháp quyền đặt ra những yêu cầu gì đối với Chính phủ?Chính phủ Việt Nam trong lịch sử và hiện tại đã đáp ứng được những yêu cầu đó chưa và phương hướng đổi mới trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền hiện nay? ThS.Nguyễn Mạnh Hùng
95.Yêu cầu của Tòa án trong nhà nước pháp quyền
Nhà nước pháp quyền đặt ra những yêu cầu gì đối với Tịa n?Tịa n Việt Nam trong lịch sử và hiện tại đã đáp ứng được những yêu cầu đó chưa và phương hướng đổi mới trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền hiện nay? ThS.Nguyễn Mạnh Hùng
96.Yêu cầu của Hiến pháp trong nhà nước pháp quyền
Hiến pháp 1946 – tinh hoa và những nhân tố pháp quyền?Các bản Hiến pháp trong lịch sử lập hiến Việt Nam đã kế thừa những nhân tố đó như thế nào?Những nhân tố nào cần tiếp tục nghiên cứu và kế thừa trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền hiện nay? ThS.Nguyễn Mạnh Hùng
97.Tư tưởng phân chia quyền lực nhà nước trong lịch sử lập hiến Việt Nam Những giá trị của học thuyết phân quyền và sự áp dụng ở các quốc gia trên thế giới?Tư tưởng phân quyền trong các bản Hiến pháp Việt Nam và những đề xuất cho tương lai? ThS.Nguyễn Mạnh Hùng
98.Bảo đảm quyền con người trong lịch sử lập hiến Việt Nam Tại sao bảo đảm quyền con người là nội dung, yêu cầu của Hiến pháp?Hiến pháp của các quốc gia trên thế giới đã bảo đảm quyền con người như thế nào?
Liên hệ với Hiến pháp Việt Nam và phương hướng đổi mới trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền hiện nay? ThS.Nguyễn Mạnh Hùng
99.Nội dung cơ bản của hiến pháp Tại sao hạn chế quyền lực nhà nước và bảo đảm quyền con người là hai nội dung cơ bản của Hiến pháp?
Việc mở rộng phạm vi điều chỉnh của Hiến pháp là xuất phát từ những nguyên nhân nào và có những bất cập gì?Liên hệ với Hiến pháp Việt Nam trong lịch sử và phương hướng đổi mới trong tương lai? ThS.Nguyễn Mạnh Hùng
 
Diễn đàn » THÔNG TIN MÔN HỌC » Hiếp Pháp » Một số câu hỏi của Ths Nguyễn Mạnh Hùng hay hỏi về Hiến Pháp (Cái này chắc dùng để "Đón đầu" thi môn Hiến Pháp)
Page 1 of 11
Search: