Tổng hợp tòan bộ bài và câu hỏi môn Luật hành chính - Page 3 - Diễn đàn
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
Page 3 of 3«123
Diễn đàn » THÔNG TIN MÔN HỌC » Luật Hành Chính » Tổng hợp tòan bộ bài và câu hỏi môn Luật hành chính (nên tải về sẽ hỗ trợ rất nhiều trong việc học tập và thi cử)
Tổng hợp tòan bộ bài và câu hỏi môn Luật hành chính
wanwelunThời gian: Thứ 4, 2010-03-24, 12:16 PM | Số tin # 31
Major
Nhóm: Administrators
Bài viết: 91
Phần thưởng: 12
Đẳng cấp: 0
Trạng thái: Rời mạng
Câu 1. Phân biệt 3 hình thức thực hiện QPPL ( Tuân thủ pháp luật HC, Thi hành QPPLHC và Sử dụng QPPL HC) khác biệt với Ap dụng QPPL HC?
PL chỉ có ý nghĩa khi được thực hiện trên thực tế. Thực hiện đúng đắn và nghiêm chỉnh PL là một yêu cầu khách quan của quản lý xã hội bằng PL. Do đó, xây dựng PL và thực hiện Pl là hai hoạt động có quan hệ chặt chẽ với nhau.
Thực hiện Pl thực chất là làm cho những quy định của PL trở thành hoạt động thực tế của chủ thể PL. Do đó, thực hiện quy phạm luật hành chính là việc biến những yêu cầu nội dung quy tắc hành vi của quy phạm Luật hành chính thành những hành động của chủ thể luật hành chính.
Quy phạm luật hành chính được thực hiện dưới những hình thức sau :
- Tuân thủ QPPL hành chính
- Thi hành QPPL hành chính
- Sử dụng QPPL hành chính
- Ap dụng QPPL hành chính.
- Tuân thủ QPPL hành chính : là hình thức thực hiện QPPL trong đó chủ thể kềm chế không thực hiện những điều mà pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính cấm.
- Thi hành QPPL hành chính : là hình thức thực hiện QPPL trong đó chủ thể cần tuân thủ thực hiện những điều yêu cầu của PL hành chính bằng những hành động hết sức cụ thể, tích cực. VD : Công dân nam có giấy gọi thực hiện NVQS-> tích cực thi hành.
- Sử dụng QPPL hành chính : là hình thức thực hiện QPPL trong đó chủ thể có thể hoặc không thực hiện quyền chủ thể của mình đã được quy định trong PL hành chính. VD : Điều 74 HP quy định công dân có quyền khiếu nại tố cáo. Trước 1 QĐ XPVPHC của CQ QLNN và biết rằng bị thiệt nhưng không thực hiện quyền khiếu nại.
- Ap dụng QPPL hành chính : là hình thức thực hiện QPPL trong đó các cơ quan NN co 1thẩm quyền áp dụng QPPL HC để giải quyết các công việc cụ thể.
Với 3 hình thức : Tuân thủ pháp luật HC, Thi hành QPPLHC và Sử dụng QPPL HC được gọi là hình thức chấp hành, còn Ap dụng QPPL hành chính được gọi là hình thức áp dụng.
Hình thức chấp hành | Hình thức áp dụng
Về chủ thể |
- Cá nhân, tổ chức xã hội hoặc cơ quan NN | CQ HC NN hoặc CB-CC có thẩm quyền
Về kết quả |
- Không bằng văn bản | Bao giờ cũng được thể hiện bằng 1 văn bản
Hành động |
- Được thể hiện dưới hình thức | - Bao giờ cũng được thể hiện bằng những
hành động hay không hành động. | hoạt động mang ý nghĩa tích cực.
-Không phải lúc nào cũng phát sinh | - Đây là điều kiện luôn luôn phát sinh,
quan hệ PL hành chính | thay đổi, chấm dứt QHPL hành chính.


Trên đời, có nhiều thứ quý hơn tiền, song lại được mua bằng tiền

 
CCXXThời gian: Thứ 7, 2010-04-17, 10:22 AM | Số tin # 32
Private
Nhóm: Đã kiểm tra
Bài viết: 4
Phần thưởng: 0
Đẳng cấp: 0
Trạng thái: Rời mạng
cry em chỉ nhìn lướt qua thôi mà đã đủ chết ngộp rùi .Không biết mai mốt thi thế nào đây!!!!!!!!!!!!!!
 
luatk8Thời gian: Thứ 3, 2010-04-20, 9:47 PM | Số tin # 33
Sergeant
Nhóm: Administrators
Bài viết: 20
Phần thưởng: 3
Đẳng cấp: 0
Trạng thái: Rời mạng
nhìn qua chết ngộp thì mai mốt thi sẽ...chết khiếp! đường nào rồi cũng chết nên chọn cái chết cho nó...nhẹ tựa lông hồng! biggrin
 
Diễn đàn » THÔNG TIN MÔN HỌC » Luật Hành Chính » Tổng hợp tòan bộ bài và câu hỏi môn Luật hành chính (nên tải về sẽ hỗ trợ rất nhiều trong việc học tập và thi cử)
Page 3 of 3«123
Search: