[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
Page 1 of 11
Diễn đàn » THÔNG TIN MÔN HỌC » Chủ Thể Kinh Doanh » Một số đề thi môn Chủ thể kinh doanh (Luật Thương mại 1) (Tham khảo của các trường, các khoá trước)
Một số đề thi môn Chủ thể kinh doanh (Luật Thương mại 1)
wanwelunThời gian: Thứ 5, 2010-05-27, 12:59 PM | Số tin # 1
Major
Nhóm: Administrators
Bài viết: 91
Phần thưởng: 12
Đẳng cấp: 0
Trạng thái: Rời mạng
ĐỀ THI MÔN : CHỦ THỂ KINH DOANH (Luật Thương Mại 1)
Khoa : Luật Thương Mại - ĐH Luật TP.HCM
Thời gian làm bài : 90 phút
Được sử dụng tài liệu

Câu 1: (4 điểm)
Những nhận định sau đây đúng hay sai? Giải thích tại sao?
a. Những doanh nghiệp có phần vốn của người nước ngoài được thành lập tại Việt Nam chỉ được họat động theo hình thức Cty TNHH.
b. Trong cơ cấu vốn của Cty nhà nước chỉ có vốn do nhà nước đầu tư.
c. Tất cả các Cty TNHH 1 thành viên phải có kiểm soát viên.
d. Tất cả cổ đông của Cty cổ phần đều có quyền biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông của cty cổ phần đó.

Câu 2: (3 điểm)
So sánh địa vị pháp lý của cổ đông phổ thông và cổ đông ưu đãi cổ tức.

Câu 3: (3 điểm)

Tháng 1/2005 ông H góp vốn 1 tỷ đồng cùng 3 người khác tham gia thành
lập Cty TNHH Phượng Hoàng có trụ sở tại tỉnh N. Tháng 8/2005 ông Hoàng
được con trai bảo lãnh sang Mỹ định cư. Ông đã thông báo cho Cty về
việc này và làm văn bản ủy quyền (có xác nhận của GĐ Cty) cho bà Hoa -
là em gái đang giữ chức vụ Hiệu Trưởng một trường phổ thông trung học
(công lập) làm đại diện tư cách thành viên thay ông.

Đầu năm 2006 trong Cty có tranh chấp xảy ra. Tháng 5/2006 cuộc họp của
hội đồng thành viên Cty được triệu tập. Bà Hoa đã tham gia họp và biểu
quyết tán thành việc giải thể Cty. Hồ sơ giải thể Cty đã được cơ quan
nhà nước có thẩm quyền chấp nhận.

Số tiền còn lại sau khi thanh toán hết số nợ trong quá trình giải thể,
Cty đã tiến hành chia cho các thành viên (nhưng không chia cho ông H).
Trước tình hình đó, bà Hoa đã gửi đơn khởi kiện, yêu cầu tòa án có thẩm
quyền giải quyết để đòi lại từ các thành viên khác phần vốn góp của anh
mình là 1 tỷ đồng.

Hỏi: Trong trường hợp trên, ông H có đủ điều kiện để vẫn là thành viên
của Cty TNHH Phượng Hoàng nữa không? Tại sao? Việc bà Hoa làm đại diện
cho ông H như trên có hợp pháp không? Tại sao?


Trên đời, có nhiều thứ quý hơn tiền, song lại được mua bằng tiềnBài viết được chỉnh sửa bởi wanwelun - Thứ 5, 2010-05-27, 1:01 PM
 
wanwelunThời gian: Thứ 5, 2010-05-27, 1:01 PM | Số tin # 2
Major
Nhóm: Administrators
Bài viết: 91
Phần thưởng: 12
Đẳng cấp: 0
Trạng thái: Rời mạng
ĐỀ THI MÔN CHỦ THỂ KINH DOANH
Lần 2 – Lớp Q5D

Câu 1: (4 điểm)
Những nhận định sau đây đúng sai? Giải thích tại sao?
a) Chỉ có công ty cổ phần mới được phát hành cổ phiếu để huy động vốn?
b) Doanh nghiệp tư nhân có thể tăng hoặc giảm vốn đầu tư?
c) Tất cả các hộ kinh doanh phải đặt và đăng ký tên riêng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền?
d) Thành viên góp vốn không được tham dự và biểu quyết trong cuộc họp hội đồng thành viên công ty hợp danh?

Câu 2: (3 điểm)
So sánh 2 mô hình tổ chức quản lý của hợp tác xã.

Câu 3: (3 điểm)
Ông Hùng là chủ doanh nghiệp tư nhân Kim Long và là một cổ đông ưu đãi
cổ tức của Cty cổ phần Đức Giang với số vốn là 20% cổ phần ưu đãi cổ
tức. Tháng 10/2006, ông Hùng đã ký hợp đồng mua của Cty cổ phần Đức
Giang một lô hàng trị giá 55% tổng trị giá tài sản ghi trong sổ sách kế
toán của Cty. Ông Phúc là giám đốc, người đại diện theo pháp luật của
Cty và là anh trai của ông Hùng đã nhân danh Cty ký hợp đồng trên mà
không thông qua Hội đồng quản trị của Cty, vì vậy, chủ tịch HĐQT của
Cty đã ngăn cản việc thực hiện hợp đồng vì cho rằng hợp đồng này trái
với Luật doanh nghiệp nên bị vô hiệu. Hỏi:
1) Ý kiến của chủ tịch HĐQT nêu trêu có đúng pháp luật không? Tại sao?
2) Giám đốc công ty này có bị xử lý kỷ luật không? Tại sao?
3) Do có mâu thuẩn với việc làm trên của chủ tịch HĐQT nên ông Hùng yêu
cầu Cty mua lại toàn bộ cổ phần của mình để ông ra khỏi công ty. Hỏi
yêu cầu này của ông Hùng có phù hợp với Luật doanh nghiệp không? Tại
sao?


Trên đời, có nhiều thứ quý hơn tiền, song lại được mua bằng tiền

 
wanwelunThời gian: Thứ 5, 2010-05-27, 1:02 PM | Số tin # 3
Major
Nhóm: Administrators
Bài viết: 91
Phần thưởng: 12
Đẳng cấp: 0
Trạng thái: Rời mạng
Thời gian: 90p
SV được mở tài liệu

Câu 1: Nhận định sau đúng hay sải Tại sao?(4điểm)

a. Hộ kinh doanh chỉ được kinh doanh tại một địa điểm

b. Trong cty HD, giám đốc có thể được thuê để điều hành công việc hằng ngày của cty.

c. HTX là tổ chức kinh tế - xã hội do cá nhân, HGD, pháp nhân có nhu
cầu, lợi ích chung, tự nguyện góp vốn, góp sức lập ra theo quy định của
luật HTX.

d. Cổ phần là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn của tổ chức phát hành.

Câu 2: (3d)

So sánh quy chế pháp lí của chủ DNTN và chủ cty TNHH 1 thành viên? Qua
đó lí giải tại sao chủ DNTN phải chịu TN bằng toàn bộ tài sản của mình
đối với các khoản nợ của DNTN

Câu 3: (3d)

Cty TNHH 1 tv Hoàng Hùng, cty CP Nam Á cùng ông Nguyễn Văn Bình thành
lập cty CP Hoàng Nam và dự định sẽ phát hành các loại CP với số lượng:
5000 CPPT, 2500 CPUDBQ, 1000 CP UDCT và 1000 CPUDHL.

a. cty CP Hoàng Nam dự định thuê ông Đăng Thanh Hùng, hiện là Giám đốc
cty TNHH Hoàng Hùng la giám đốc cho cty. Theo anh chị, dự định này của
cty Hoàn Nam có thực hiện được k? tại sao?

b. DHDCD cty CP Hoàng Nam bầu 3 người làm thành viên HDQT. Theo anh
chị, mỗi sáng lập viên trên cần tối thiểu bao nhiêu phiếu biểu quyết để
đảm bảo có ít nhất 1 ứng cử viên của mình trúng cử vào HDQT, biết rằng
điều lệ cty quy định CPUDBQ có số phiếu biểu quyết gấp đôi so với số
phiếu biểu quyết của CPPT.


Trên đời, có nhiều thứ quý hơn tiền, song lại được mua bằng tiền

 
wanwelunThời gian: Thứ 5, 2010-05-27, 1:02 PM | Số tin # 4
Major
Nhóm: Administrators
Bài viết: 91
Phần thưởng: 12
Đẳng cấp: 0
Trạng thái: Rời mạng
ĐỀ THI MÔN CHỦ THỂ KINH DOANH
Thời gian làm bài 90p
Được sử dụng tài liệu

Câu 1: Anh chị hãy nêu điểm khác biệt trong quy chế pháp lý của thành
viên trong cty TNHH 2 thành viên trở lên và thành viên góp vốn của cty
HD. Theo anh chị, tại sao lại có những điểm khác biệt đó? (3đ)

Câu 2: các nhận định sau đúng hay sai? tại sai? (4đ)

a. cổ đông biểu quyết phản đối quyết định của Đại hội đồng cổ đông về
việc thay đổi địa chỉ trụ sở giao dịch của cty có quyền yêu cầu cty mua
lại CP của mình.

b. Tổng cty NN là tổ chức kinh tế do NN quyết định đầu tư và thành lập.

c. Mọi HTX phải lập quỹ phúc lợi để chăm lo cho đời sống vật chất của xã viên.

d. HTX có 300 xã viên có quyền tổ chức Đại hội Đại biểu xã viên với số đại biểu tham dự đại hội không thấp hơn 90 xã viên.

Câu 3: (3đ)
Bà Lan là chủ sạp vải tại chợ Bến Thành, đã đăng kì kinh doanh dưới
hình thức hộ kinh doanh. Bà Lan vừa trúng số dc 200 triệu đồng vào cuối
tháng 4/2007

a. Bà Lan có thể sử dụng 200 triệu đồng đó để mợ thêm 1 của hàng bán vải tại nhà dưới hình thức hộ kinh doanh không? Tại sao?

b. Giả sử bà Lan muốn dùng 100 triệu đồng mua 1000 cổ phân phổ thông là
50 triệu đồng mua CP ưu đã biểu quyết của cty CP X thành lập năm 2003
có được ko?

c. Bà Lan có người em trai là thành viên HD của cty HD Y. Cty cần mua
vải, hợp đồng bán vải kí kết giữa bà Lan và cty Y phải thỏa mãn điều
kiện gì?


Trên đời, có nhiều thứ quý hơn tiền, song lại được mua bằng tiền

 
wanwelunThời gian: Thứ 5, 2010-05-27, 1:03 PM | Số tin # 5
Major
Nhóm: Administrators
Bài viết: 91
Phần thưởng: 12
Đẳng cấp: 0
Trạng thái: Rời mạng
ĐỀ THI MÔN PHÁP LUẬT VỀ CHỦ THỂ KINH DOANH
Thời gian: 90p
SV được sử dụng tài liệu

Câu 1: 4đ

Phân biệt cổ phiếu và trái phiếu do cty CP phát hành theo LDN 2005 và
cho biết ý nghĩa của việc phát hành 2 loại chứng khoán trên đối với sự
phát triển của cty.

Câu 2: 4đ

Những nhận định sau đây đúng hay sai? Tại sao?

a. DNTN có thể được chuyển đổi thành cty TNHH 2 thành viên nếu chủ DN bán 1 phần DN cho người khác.

b. Chủ sở hữu của cty TNHH 1 thành viên có thể cho người khác thuê cty TNHH đó.

c. Theo LDN, các loại CP có thể chuyển đổi cho nhau theo quyết định của DHDCD

d. Chủ nhiêm HTX phải là xã viên của HTX đó.

Câu 3: 2đ

Tại sao luật HTX năm 2003 quy định về giới hạn vốn góp tối đa của xã viên HTX là 30% vốn điều lệ của HTX.


Trên đời, có nhiều thứ quý hơn tiền, song lại được mua bằng tiền

 
wanwelunThời gian: Thứ 5, 2010-05-27, 1:03 PM | Số tin # 6
Major
Nhóm: Administrators
Bài viết: 91
Phần thưởng: 12
Đẳng cấp: 0
Trạng thái: Rời mạng
ĐỀ THI MÔN: LUẬT KINH TẾ
KHOA LUẬT – ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT
Thời gian : 120 phút
Được sử dụng tài liệu

Câu 1. Phân biệt Cty TNHH 2 thành viên và Cty TNHH 1 thành viên.

Câu 2. Cty cổ phần là gì ? Đặc điểm của Cty cổ phần ? Trình bày mối quan hệ giữa Cty cổ phần và thị trường chứng khoán ?


Trên đời, có nhiều thứ quý hơn tiền, song lại được mua bằng tiền

 
wanwelunThời gian: Thứ 5, 2010-05-27, 1:06 PM | Số tin # 7
Major
Nhóm: Administrators
Bài viết: 91
Phần thưởng: 12
Đẳng cấp: 0
Trạng thái: Rời mạng
Đề Thi giữa kỳ LDN ( Khoa Kinh Tế-Luật, ĐHQG Tp.)
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

KHoa Kinh Tế - Luật.

Đề Thi Giữa Kỳ

Môn : Chủ Thể Kinh Doanh ( TM01 )

Giảng Viên : TS. Nguyễn Thành Đức

Thời Gian : 75'

(Được phép sử dụng tài liệu.)

Câu1 :

Cty TNHH Đại Dương có hai thành viên là cá nhân : ông A và ông B.

A có tỉ lệ góp vốn 70% ( tương ứng 7 tỷ ): Làm Chủ tịch Hội Đồng Thành Viên.

B có tỉ lệ góp vốn 30% ( tương ứng 3 tỷ ) : Làm Giám Đốc công ty .

Công ty được sở Kế Hoạch - Đầu Tư Tp. HCM cấp Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Kinh Doanh.

Hỏi :

1) Nếu 1 thành viên cty bị kết án tù thì cty có bị chấm dứt hoạt động không ? Vì sao ? Hãy tư vấn giải quyết trường họp này !

2) Công ty muốn tăng vôn điều lệ thì làm thế nào? Phải tiến hành các thủ tục và điều kiện gì ?

3) Nếu cả hai thành viên đều nhất trí chuyển nhượng tỷ lệ vốn góp của mình cho cùng ông C thì phải làm thủ tục gì ? Có thể giải quyết tình huống này ntn ?

4) Ông A muốn chuyển trụ sở công ty sang địa điểm khác, Ông B ko đồng ý, A vơi tư cách CT HĐTV vẫn ra nghị quyết chuyển trụ sở công ty& nộp hồ sơ xin chuyển đổi trụ sở lên Sở KH-ĐT. Ông B yêu cầu ông A mua lại vốn góp để ra khỏi công ty. Cách xử lý của ông A và ông B có đúng quy định của Pháp Luật ? Giải quyết tình huống trên ntn ?

5) Ông B tặng cho 10% vốn góp của mình cho cô M, Ông A ko chấp nhận việc xác lặp tư cách thành viên cho cô M, Việc làm của ông A và ông B có đúng Quy định pL ko ? Giải quyết tình huống ntn ?

6) Cuối năm tài chính khi quyết định chia lợi nhuận, ông B ko chấp nhận để ông A đc chia 70% LN, vì thực tế đến thời điểm đó , cả 2 ông đều góp vốn vào công ty bằng nhau là 30%. Ông B yêu cầu phải chia lợi nhuận bằng nhau nhưng ông A phản đối. Các hành vi của hai thành viên này đúng hay sai ? Giải quyết tình huống trên ntn ?

7) CTy muốn phát hành trái phiếu để huy động vốn kinh doanh ? hỏi có đc ko ? Nếu đc , CTy phải làm thủ tục gì ? Điều kiện Cty ntn ?

Câu 2 : Các nhận định sao đúng hay sai? Giải thích !

1)Mọi cá nhân đều có thể tham gia với tư cách thành viên Cty TNHH 2 tv trở lên.

2) MỌi cá nhân, tổ chức đều có thể mua DNTN khi chủ sở hữu DNTN bán DNTN.

3) Hộ kinh doanh do hộ gia đình làm chủ phải chịu trách nhiệm trong hoạt động kinh doanh bằng tài sản chung của các thành viên trong HKD đó.

4) Tăng vốn điều lệ của CTy TNHH 2 TV trở lên sẽ làm thay đổi tỷ lệ vốn góp của các thành viên trong công ty.

5) Hợp đồng giữa Cty TNHH 1 tv là cá nhân với Chủ sở hữu công ty phải được sự phê chuẩn của cơ quan ĐKKD.

6) Cán bộ, công chức ko đc làm Giám Đốc theo quy định của LDN.


Trên đời, có nhiều thứ quý hơn tiền, song lại được mua bằng tiền

 
wanweThời gian: Thứ 5, 2010-05-27, 1:32 PM | Số tin # 8
Private
Nhóm: Đã kiểm tra
Bài viết: 1
Phần thưởng: 0
Đẳng cấp: 0
Trạng thái: Rời mạng
Xin Cảm ơn !
 
hoanglaotaThời gian: Thứ hai, 2010-05-31, 1:53 PM | Số tin # 9
Lieutenant colonel
Nhóm: Administrators
Bài viết: 116
Phần thưởng: 6
Trạng thái: Rời mạng
Tự nhiên cám ơn à? Tự cam on mình luôn mới ghê. haha. Giai dùm e luôn đi a WANWE hay WANWELUN. haha.

%) wacko wacko


Bài viết được chỉnh sửa bởi hoanglaota - Thứ hai, 2010-05-31, 1:55 PM
 
wanwelunThời gian: Thứ hai, 2010-05-31, 3:10 PM | Số tin # 10
Major
Nhóm: Administrators
Bài viết: 91
Phần thưởng: 12
Đẳng cấp: 0
Trạng thái: Rời mạng
tại ngồi bùn wá, k thấy ai cám ơn hết, nên kiếm người đi mồi
kha kha kha


Trên đời, có nhiều thứ quý hơn tiền, song lại được mua bằng tiền

 
hoanglaotaThời gian: Thứ hai, 2010-05-31, 3:19 PM | Số tin # 11
Lieutenant colonel
Nhóm: Administrators
Bài viết: 116
Phần thưởng: 6
Trạng thái: Rời mạng
Vậy hả. Muốn cám ơn phải trả lời luôn. Vậy đó. Còn đăng mà ko có gì chẳng ai quan tâm. Khổ ghê. ráng chứ sao bây giờ
 
wanwelunThời gian: Thứ 3, 2010-06-01, 9:29 AM | Số tin # 12
Major
Nhóm: Administrators
Bài viết: 91
Phần thưởng: 12
Đẳng cấp: 0
Trạng thái: Rời mạng
anh Hoanglaota ngon thì trả lời đi !!!

hahahaha

e cũng hơi bị "dốt" môn này nên mới post lên để ai giải được thì giải

chứ sức e có hạn nên giải không được đâu ạ !!!!


Trên đời, có nhiều thứ quý hơn tiền, song lại được mua bằng tiền

 
CCXXThời gian: Thứ 4, 2010-07-07, 10:21 AM | Số tin # 13
Private
Nhóm: Đã kiểm tra
Bài viết: 4
Phần thưởng: 0
Đẳng cấp: 0
Trạng thái: Rời mạng
Sao may anh khong in ra roi mang len lop de ca lop thao luan vao gio ra choi nhi ????
 
Diễn đàn » THÔNG TIN MÔN HỌC » Chủ Thể Kinh Doanh » Một số đề thi môn Chủ thể kinh doanh (Luật Thương mại 1) (Tham khảo của các trường, các khoá trước)
Page 1 of 11
Search: