[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
Page 1 of 11
Diễn đàn » THÔNG TIN MÔN HỌC » Chủ Thể Kinh Doanh » Giải đáp câu hỏi nhận định Chủ thể KD (Giải đáp câu hỏi nhận định Chủ thể KD)
Giải đáp câu hỏi nhận định Chủ thể KD
giang1977Thời gian: Thứ 5, 2010-07-01, 7:45 PM | Số tin # 1
Private
Nhóm: Đã kiểm tra
Bài viết: 10
Phần thưởng: 0
Đẳng cấp: 0
Trạng thái: Rời mạng
1. Người không có quốc tịch có thể đựoc thành lập và quản lí doanh nghiệp tại Việt Nam.

2. Thành viên sở hữu dưới 10% vốn điều lệ của công ty TNHH 2 thành viên trở lên không thể đựoc bổ nhiệm làm giám đốc công ty

3. Hợp đồng giữa công ty TNHH 1 thành viên với chủ sở hữu phải đựoc hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty,giám đốc hoặc tổng giám đốc và kiểm soát viên xem xét quyết định theo nguyên tắc đa số.

Xin được đưa ra ý kiến gợi ý như sau:

1. Người không có quốc tịch có thể đựoc thành lập và quản lí doanh nghiệp tại Việt Nam.
SAI: Theo Luật quốc tịch thì hiện tại ở VN có 3 loại người:
-người có quốc tịch VN
-người có quốc tịch nước ngoài
-người không có quốc tịch
Theo qui định tại khoản 1 Điều 13 Luật DN đối với cá nhân thì chỉ có cá nhân VN (tức người có quốc tịch VN) hoặc cá nhân nước ngoài (tức người có quốc tịch nước ngoài) mới có quyền thành lập và quản lý DN tại VN. Như vậy người không có quốc tịch không thuộc diện được thành lập và quản lý DN tại VN.

2. Thành viên sở hữu dưới 10% vốn điều lệ của công ty TNHH 2 thành viên trở lên không thể đựoc bổ nhiệm làm giám đốc công ty
ĐÚNG: Theo qui định tại điểm b khoản 1 Điều 57 Luật DN thì Giám đốc Cty TNHH 2 thành viên trở lên phải thuộc 1 trong 2 trường hợp sau:
a) Nếu là thành viên thì phải là thành viên sở hữu ít nhất 10% vốn điều lệ
b) Nếu không phải là thành viên thì cần phải có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế...
Như vậy thành viên Cty nhưng sở hữu dươi 10% vốn điều lệ thì không thể được bổ nhiệm làm GĐ.

3. Hợp đồng giữa công ty TNHH 1 thành viên với chủ sở hữu phải đựoc hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty,giám đốc hoặc tổng giám đốc và kiểm soát viên xem xét quyết định theo nguyên tắc đa số.
SAI: Có 2 loại Cty TNHH 1 thành viên : Cty TNHH 1 thành viên là tổ chức và Cty TNHH 1 thành viên là cá nhân. Chỉ có hợp đồng, giao dịch giữa Cty TNHH 1 thành viên LÀ TỔ CHỨC với chủ sở hữu và người có liên quan của chủ sở hữu cty thì mới phải như vậy (khoản 1 Điều 75 LDN). Trường hợp HĐ, giao địch giữa Cty TNHH 1 thành viên LÀ CÁ NHÂN với chủ sở hữu cty hoặc người có liên quan của chủ sở hữu cty thì chỉ cần ghi chép lại và lưu giữ trong hồ sơ riêng của cty là được (khoản 4 Điều 75 LDN).

 
Diễn đàn » THÔNG TIN MÔN HỌC » Chủ Thể Kinh Doanh » Giải đáp câu hỏi nhận định Chủ thể KD (Giải đáp câu hỏi nhận định Chủ thể KD)
Page 1 of 11
Search: