[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
Page 1 of 11
Diễn đàn » THÔNG TIN MÔN HỌC » Chủ Thể Kinh Doanh » Giải đề thi CTKD lần (Giải đề thi CTKD lần)
Giải đề thi CTKD lần
giang1977Thời gian: Thứ 5, 2010-07-01, 8:02 PM | Số tin # 1
Private
Nhóm: Đã kiểm tra
Bài viết: 10
Phần thưởng: 0
Đẳng cấp: 0
Trạng thái: Rời mạng
Câu 1: (4 điểm)
Những nhận định sau đây đúng hay sai? Giải thích tại sao?

a) Những DN có phần vốn của người nước ngoài được thành lập tại VN chỉ được hoạt động theo hình thức Cty TNHH.
b) Trong cơ cấu vốn của công ty nhà nước chỉ có vốn do nhà nước đầu tư
c) Tất cả cty TNHH 1 thành viên phải có kiểm soát viên
d) Tất cả cổ đông của cty cổ phần đều có quyền biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông của cty cổ phần đó.

Câu 2: (3 điểm)
So sánh địa vị pháp lý của cổ đông phổ thông và cổ đông ưu đãi cổ tức.

Câu 3: (3 điểm)
Tháng 1/2005 Ông H góp vốn 1 tỷ đồng cùng 3 người khác tham gia thành lập Cty TNHH Phượng Hoàng có trụ sở tại tỉnh N. Tháng 8/2005 ông Hoàng được con trai bảo lãnh sang Mỹ để định cư. Ông đã thông báo cho cty về việc này và làm văn bản ủy quyền (có xác nhận của GĐ cty) cho bà Hoa – là em gái của ông (hiện đang giữ chức vụ Hiệu Trưởng 1 trường PTTH công lập – làm đại diện tư cách thành viên thay ông.
Đầu 2006 trong cty có tranh chấp xảy ra. Đến tháng 5/2006 một cuộc họp HĐTV cty được triệu tập. Bà Hoa cũng tham gia họp và biểu quyết tán thành việc giải thể Cty. Hồ sơ giải thể Cty đã được cơ quan có thẩm quyền chấp nhận.
Số tiền còn lại sau khi thanh toán hết số công nợ của cty trong quá trình giải thể, cty đã tiến hành chia cho các thành viên (nhưng không chia cho ông H). Trước tình hình đó, bà Hoa đã gửi đơn khởi kiện yêu cầu Tòa Án có thẩm quyền giải quyết đòi lại từ các thành viên khác phần vốn góp của anh mình là 1 tỷ đồng.

Hỏi :
Trong trường hợp trên ông H có đủ điều kiện để vẫn là thành viên của Cty TNHH Phượng Hoàng nữa hay không ? Tại sao ?
Việc bà Hoa làm đại diện cho ông H như trên có hợp pháp không? Tại sao ?

BÀI LÀM

Câu 1:
a) Những DN có phần vốn của người nước ngoài được thành lập tại VN chỉ được hoạt động theo hình thức Cty TNHH.
SAI : Theo qui định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 13 LDN 2005 thì DN có phần vốn của người nước ngoài ngoài việc được phép góp vốn vào Cty TNHH còn có quyền mua cổ phần của Cty cổ phần, góp vốn vào Cty hợp danh, nếu không thuộc đối tượng qui định tại khoản 2 và khoản 4 của cùng điều luật trên.

b) Trong cơ cấu vốn của công ty nhà nước chỉ có vốn do nhà nước đầu tư.
SAI : Theo Điều 1 LDN 2005 thì khái niệm “doanh nghiệp” bao gồm : Công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân THUỘC MỌI THÀNH PHẦN KINH TẾ. Như vậy khái niệm “doanh nghiệp nhà nước” ngoài việc được định nghĩa dưới hình thức “công ty nhà nước” như trước đây, theo Điều 1 LDNNN 2003 (cty do NN sở hữu toàn bộ vốn điều lệ) thì nay còn được định nghĩa dưới hình thức “công ty trong đó NN sở hữu trên 50% vốn điều lệ” (k22-Điều 4 LDN 2005). Do đó, đối với các cty dạng này thì trong cơ cấu vốn, ngoài phần vốn do NN đầu tư, thì phần còn lại sẽ là phần vốn góp của các tổ chức, cá nhân khác.

c) Tất cả cty TNHH 1 thành viên phải có kiểm soát viên.
SAI : Theo qui định tại k1-Đ74 LDN thì cty tnhh 1 thành viên là cá nhân không cần có kiểm soát viên.

d) Tất cả cổ đông của cty cổ phần đều có quyền biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông của cty cổ phần đó.
SAI : Theo qui định tại k3-Đ82 thì cổ đông sở hữu cổ phần “ưu đãi cổ tức” trong Cty cổ phần không có quyền biểu quyết, dự họp ĐHĐ cổ đông…

Câu 2:
Gợi ý: Địa vị pháp lý của cổ đông phổ thông bao gồm quyền và nghĩa vụ được qui định tại Đ79 và Đ80 LDN… Địa vị pháp lý của cổ đông ưu đãi cổ tức được qui định tại Đ82 LDN…

Câu 3:
Nếu căn cứ thông tin theo đề bài thì không thể giải quyết được bài tập tình huống trên vì các lý do sau đây :

1. Người đàn ông góp 1 tỷ đồng cùng tham gia thành lập Cty TNHH Phượng Hoàng tên là “H”. Nhưng sau đó đề bài nói rằng “ông Hoàng được con trai bảo lãnh sang Mỹ… làm văn bản ủy quyền cho bà Hoa…”. Như vậy câu hỏi đặt ra là : ông “H” và ông “Hoàng” là 1 người hay 2 người ? Do đề bài không cho biết tên của 3 người góp vốn còn lại nên rất có thể “ông H” là 1 trong số họ (có thể là tên viết tắt của ông Hải, ông Hùng, ông Hiếu chẳng hạn…). Và nếu như phần vốn góp của “ông H” là 1 tỷ vậy thì phần vốn góp của ông Hoàng (có bà Hoa làm đại diện) là bao nhiêu trên tổng vốn điều lệ? Dữ liệu đề bài theo tôi như vậy là không chính xác và không có cơ sở để giải quyết tình huống đề bài đặt ra.

2. Đề bài cho bà Hoa (em ông Hoàng) là “hiệu trưởng một trường phổ thông trung học (công lập)” nhưng không nói rõ có phải là cán bộ công chức hay không vì theo luật hiện hành thì chức danh “hiệu trưởng trường công lập” có thể thuê ngoài do đó không nhất thiết cứ phải là cán bộ công chức.

3. Đề bài chỉ cho biết số vốn góp của 1 thành viên duy nhất (ông H) là 1 tỷ nhưng không cho biết tổng số vốn góp (vốn điều lệ) cũng như số vốn góp cụ thể của 3 thành viên góp vốn còn lại là bao nhiêu nên không thể nào xác định được tỷ lệ góp vốn trong doanh nghiệp trên, mà tỉ lệ vốn góp của các thành viên trong 1 DN chính là cơ sở để xác định tính hợp pháp khi triệu tập các cuộc họp HĐTV cũng như tỉ lệ biểu quyết trong các cuộc họp trên !!!

 
Diễn đàn » THÔNG TIN MÔN HỌC » Chủ Thể Kinh Doanh » Giải đề thi CTKD lần (Giải đề thi CTKD lần)
Page 1 of 11
Search: