[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
Page 1 of 11
Diễn đàn » THÔNG TIN MÔN HỌC » Pháp Luật Thương Mại Hàng Hóa và Dịch Vụ » LỊCH HỌC LỚP K8 - LKD
LỊCH HỌC LỚP K8 - LKD
hoanglaotaThời gian: Thứ 3, 2010-07-27, 10:02 PM | Số tin # 1
Lieutenant colonel
Nhóm: Administrators
Bài viết: 116
Phần thưởng: 6
Trạng thái: Rời mạng
HK TIẾP THEO
nếu tải không được thì xem ở dưới. Chứ tôi bó tay rồi :'(
File đính kèm: lchhccalp.zip(15Kb)


Bài viết được chỉnh sửa bởi hoanglaota - Thứ 4, 2010-07-28, 12:26 PM
 
hoanglaotaThời gian: Thứ 4, 2010-07-28, 12:21 PM | Số tin # 2
Lieutenant colonel
Nhóm: Administrators
Bài viết: 116
Phần thưởng: 6
Trạng thái: Rời mạng
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA KINH TẾ Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
ĐẠI HỌC BẰNG HAI: HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC
KHÓA : 8 - LỚP: K8501B2.VTS
CN: LUẬT KINH DOANH (501)
Mở tại: Trung tâm Bồi dưỡng NV&NN 146 VTS Q.3 TP HCM
Thời gian học: Tối thư 2,4,6 & sáng CN/tuần - Bắt đầu từ: 12/01/10 (Thi Thứ 7) Địa điểm học: Khu C - Lầu 1 - P.10 - 146 Võ Thị Sáu
Số lượng SV: 63 SV

STT TÊN MÔN HỌC SỐ THỜI GIAN HỌC GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH THI HẾT MÔN ĐIỆN TTTG
TIẾT LẦN 1 LẦN 2 THOẠI
HỌC KỲ I
1 Lý luận nhà nước & pháp luật 60 12/01/10 - 01/02/10 GV.ThS. Đỗ Thanh Trung 13/03/2010 15/05/2010 0908.243.998 X
2 Luật hiến pháp Việt Nam 60 01/03/10 - 19/03/10 GV.ThS. Nguyễn Mạnh Hùng 10/04/2010 29/05/2010 0908.690.140 X
3 Luật hành chính 60 23/03/10 - 12/04/10 GV.ThS. Trần Thị Lệ Thu 08/05/2010 29/06/2010 X Điều chỉnh đổi môn lên xuống LHC học trước vì GV LDS1 ko dạy đc
4 Luật dân sự 1 - Những vấn đề chung về LDS 45 14-22;26-29/04/10 GV.TS. Nguyễn Đình Huy 22/05/2010 22.07.10 X
5 Tài sản, quyền sở hữu và thừa kế 45 05/05/10 - 23/05/10 GV.TS. Nguyễn Đình Huy 12/06/2010 X

HỌC KỲ II
1 Luật thương mại 1 - Chủ thể kinh doanh 60 24/05/10 - 18/06/10 GV.ThS. Đào Thị Thu Hằng 17.07.10 X ĐBGV 20.05.10
2 Luật hợp đồng 60 21-30/06/10 & 12-26/07/10 GV.TS. Dương Anh Sơn X ĐBGV 10.06.10
3 Pháp luật thương mại hàng hóa & dịch vụ 45 13/09/10 - 06/10/10 GV.TS. Nguyễn Thành Đức Trùng lớp BM phân lại phản hồi?
4 Luật lao động 60 11/10/10 - 12/11/10 GV.ThS. Đoàn Thị Phương Diệp
5 Luật đất đai 45 15/11/10 - 08/12/10 GV.ThS. Trương Trọng HiểuHỌC KỲ III
1 Nghĩa vụ ngoài hợp đồng 30 13/12/10 - 31/12/10 24/12/10 Nghỉ Noen
2 Phá sản và giải quyết tranh chấp 30 03/03/11 - 19/01/11
3 Luật hôn nhân và gia đình 30 14/02/11 - 02/03/11
4 Luật hình sự 75 07/03/11 - 18/04/11
5 Luật quốc tế 45 25/04/11 - 21/05/11 30/04 & 01,02,03/05/11 Nghỉ lễ
6 Luật tố tụng dân sự 60 23/05/11 - 25/06/11

HỌC KỲ IV
1 Luật tố tụng hình sự 45 27/06/11 - 01/07/11& 11-27/07/11 02-10/07/11 TSĐH
2 Luật sở hữu trí tuệ 45 12/09/11 - 12/10/11
3 Tư pháp quốc tế 45 17/10/11 - 09/11/11
4 Luật tài chính 30 14/11/11 - 07/12/11
5 Luật thuế 45 12/12/11 - 04/01/2012
6 Luật cạnh tranh 45 06/02/2012 - 29/02/2012
7 Luật hợp đồng thương mại quốc tế 30 05/03/2012 - 21/03/2012


HỌC KỲ V
1 Luật thương mại quốc tế 45 26/03/2012 - 21/04/2012 02/04/2012 Nghỉ bù GT
2 Luật ngân hàng 30 23-27/04/2012 & 07-16/05/2012
3 Luật môi trường 30 21/05/2012 - 20/06/2012
4 Thi cuối khóa 150
Khoá luận tốt nghiệp
 
hoanglaotaThời gian: Thứ 4, 2010-07-28, 12:24 PM | Số tin # 3
Lieutenant colonel
Nhóm: Administrators
Bài viết: 116
Phần thưởng: 6
Trạng thái: Rời mạng
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA KINH TẾ Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
ĐẠI HỌC BẰNG HAI: HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC
KHÓA : 8 - LỚP: K8501B2.VTS
CN: LUẬT KINH DOANH (501)
Mở tại: Trung tâm Bồi dưỡng NV&NN 146 VTS Q.3 TP HCM
Thời gian học: Tối thư 2,4,6 & sáng CN/tuần - Bắt đầu từ: 12/01/10 (Thi Thứ 7) Địa điểm học: Khu C - Lầu 1 - P.10 - 146 Võ Thị Sáu
Số lượng SV: 63 SV

STT TÊN MÔN HỌC SỐ THỜI GIAN HỌC GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH THI HẾT MÔN ĐIỆN TTTG
TIẾT LẦN 1 LẦN 2 THOẠI
HỌC KỲ I
1 Lý luận nhà nước & pháp luật 60 12/01/10 - 01/02/10 GV.ThS. Đỗ Thanh Trung 13/03/2010 15/05/2010 0908.243.998 X
2 Luật hiến pháp Việt Nam 60 01/03/10 - 19/03/10 GV.ThS. Nguyễn Mạnh Hùng 10/04/2010 29/05/2010 0908.690.140 X
3 Luật hành chính 60 23/03/10 - 12/04/10 GV.ThS. Trần Thị Lệ Thu 08/05/2010 29/06/2010 X Điều chỉnh đổi môn lên xuống LHC học trước vì GV LDS1 ko dạy đc
4 Luật dân sự 1 - Những vấn đề chung về LDS 45 14-22;26-29/04/10 GV.TS. Nguyễn Đình Huy 22/05/2010 22.07.10 X
5 Tài sản, quyền sở hữu và thừa kế 45 05/05/10 - 23/05/10 GV.TS. Nguyễn Đình Huy 12/06/2010 X

HỌC KỲ II
1 Luật thương mại 1 - Chủ thể kinh doanh 60 24/05/10 - 18/06/10 GV.ThS. Đào Thị Thu Hằng 17.07.10 X ĐBGV 20.05.10
2 Luật hợp đồng 60 21-30/06/10 & 12-26/07/10 GV.TS. Dương Anh Sơn X ĐBGV 10.06.10
3 Pháp luật thương mại hàng hóa & dịch vụ 45 13/09/10 - 06/10/10 GV.TS. Nguyễn Thành Đức Trùng lớp BM phân lại phản hồi?
4 Luật lao động 60 11/10/10 - 12/11/10 GV.ThS. Đoàn Thị Phương Diệp
5 Luật đất đai 45 15/11/10 - 08/12/10 GV.ThS. Trương Trọng Hiểu

HỌC KỲ III
1 Nghĩa vụ ngoài hợp đồng 30 13/12/10 - 31/12/10 24/12/10 Nghỉ Noen
2 Phá sản và giải quyết tranh chấp 30 03/03/11 - 19/01/11
3 Luật hôn nhân và gia đình 30 14/02/11 - 02/03/11
4 Luật hình sự 75 07/03/11 - 18/04/11
5 Luật quốc tế 45 25/04/11 - 21/05/11 30/04 & 01,02,03/05/11 Nghỉ lễ
6 Luật tố tụng dân sự 60 23/05/11 - 25/06/11

HỌC KỲ IV
1 Luật tố tụng hình sự 45 27/06/11 - 01/07/11& 11-27/07/11 02-10/07/11 TSĐH
2 Luật sở hữu trí tuệ 45 12/09/11 - 12/10/11
3 Tư pháp quốc tế 45 17/10/11 - 09/11/11
4 Luật tài chính 30 14/11/11 - 07/12/11
5 Luật thuế 45 12/12/11 - 04/01/2012
6 Luật cạnh tranh 45 06/02/2012 - 29/02/2012
7 Luật hợp đồng thương mại quốc tế 30 05/03/2012 - 21/03/2012


HỌC KỲ V
1 Luật thương mại quốc tế 45 26/03/2012 - 21/04/2012 02/04/2012 Nghỉ bù GT
2 Luật ngân hàng 30 23-27/04/2012 & 07-16/05/2012
3 Luật môi trường 30 21/05/2012 - 20/06/2012
4 Thi cuối khóa 150
Khoá luận tốt nghiệp
 
Diễn đàn » THÔNG TIN MÔN HỌC » Pháp Luật Thương Mại Hàng Hóa và Dịch Vụ » LỊCH HỌC LỚP K8 - LKD
Page 1 of 11
Search: