[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
Page 1 of 11
Diễn đàn » THÔNG TIN MÔN HỌC » Pháp Luật Thương Mại Hàng Hóa và Dịch Vụ » Các Văn bản môn Pháp Luật Thương Mại Hàng Hóa và Dịch Vụ
Các Văn bản môn Pháp Luật Thương Mại Hàng Hóa và Dịch Vụ
wanwelunThời gian: Thứ 3, 2010-09-21, 8:42 AM | Số tin # 1
Major
Nhóm: Administrators
Bài viết: 91
Phần thưởng: 12
Đẳng cấp: 0
Trạng thái: Rời mạng
Luật Thương mại 2005 :
File đính kèm: 1-LuatThuongMai.doc(514Kb)


Trên đời, có nhiều thứ quý hơn tiền, song lại được mua bằng tiền

 
wanwelunThời gian: Thứ 3, 2010-09-21, 8:43 AM | Số tin # 2
Major
Nhóm: Administrators
Bài viết: 91
Phần thưởng: 12
Đẳng cấp: 0
Trạng thái: Rời mạng
NGHỊ ĐỊNH SỐ 110/2005/NĐ-CP NGÀY 24 THÁNG 8 NĂM 2005 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP
File đính kèm: 2-ND_110-2005_v.doc(126Kb)


Trên đời, có nhiều thứ quý hơn tiền, song lại được mua bằng tiền

 
wanwelunThời gian: Thứ 3, 2010-09-21, 8:45 AM | Số tin # 3
Major
Nhóm: Administrators
Bài viết: 91
Phần thưởng: 12
Đẳng cấp: 0
Trạng thái: Rời mạng
NGHỊ ĐỊNH số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài
File đính kèm: 3-ND_12-2006_v_.doc(412Kb)


Trên đời, có nhiều thứ quý hơn tiền, song lại được mua bằng tiền

 
wanwelunThời gian: Thứ 3, 2010-09-21, 8:46 AM | Số tin # 4
Major
Nhóm: Administrators
Bài viết: 91
Phần thưởng: 12
Đẳng cấp: 0
Trạng thái: Rời mạng
NGHỊ ĐỊNH SỐ 19/2006/NĐ-CP NGÀY 20 THÁNG 02 NĂM 2006 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT THƯƠNG MẠI VỀ XUẤT XỨ HÀNG HÓA
File đính kèm: 4-ND_19-2006_v_.doc(66Kb)


Trên đời, có nhiều thứ quý hơn tiền, song lại được mua bằng tiền

 
wanwelunThời gian: Thứ 3, 2010-09-21, 8:47 AM | Số tin # 5
Major
Nhóm: Administrators
Bài viết: 91
Phần thưởng: 12
Đẳng cấp: 0
Trạng thái: Rời mạng
NGHỊ ĐỊNH SỐ 20/2006/NĐ-CP NGÀY 20 THÁNG 02 NĂM 2006 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT THƯƠNG MẠI VỀ KINH DOANH DỊCH VỤ GIÁM ĐỊNH THƯƠNG MẠI
File đính kèm: 5-ND_20-2006_v_.doc(62Kb)


Trên đời, có nhiều thứ quý hơn tiền, song lại được mua bằng tiền

 
wanwelunThời gian: Thứ 3, 2010-09-21, 8:48 AM | Số tin # 6
Major
Nhóm: Administrators
Bài viết: 91
Phần thưởng: 12
Đẳng cấp: 0
Trạng thái: Rời mạng
NGHỊ ĐỊNH SỐ 35/2006/NĐ-CP NGÀY 31 THÁNG 3 NĂM 2006 QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT THƯƠNG MẠI VỀ HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI
File đính kèm: 6-ND_35-2006_v_.doc(74Kb)


Trên đời, có nhiều thứ quý hơn tiền, song lại được mua bằng tiền

 
wanwelunThời gian: Thứ 3, 2010-09-21, 9:25 AM | Số tin # 7
Major
Nhóm: Administrators
Bài viết: 91
Phần thưởng: 12
Đẳng cấp: 0
Trạng thái: Rời mạng
NGHỊ ĐỊNH SỐ 37/2006/NĐ-CP NGÀY 04 THÁNG 4 NĂM 2006 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT THƯƠNG MẠI VỀ HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
File đính kèm: 7-ND_37-2006_v_.doc(120Kb)


Trên đời, có nhiều thứ quý hơn tiền, song lại được mua bằng tiền

 
wanwelunThời gian: Thứ 3, 2010-09-21, 9:25 AM | Số tin # 8
Major
Nhóm: Administrators
Bài viết: 91
Phần thưởng: 12
Đẳng cấp: 0
Trạng thái: Rời mạng
NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2006/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 6 NĂM 2006 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT THƯƠNG MẠI VỀ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ CẤM KINH DOANH, HẠN CHẾ KINH DOANH VÀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN
File đính kèm: 8-ND_59-2006_ng.rtf(358Kb)


Trên đời, có nhiều thứ quý hơn tiền, song lại được mua bằng tiền

 
wanwelunThời gian: Thứ 3, 2010-09-21, 9:28 AM | Số tin # 9
Major
Nhóm: Administrators
Bài viết: 91
Phần thưởng: 12
Đẳng cấp: 0
Trạng thái: Rời mạng
NGHỊ ĐỊNH SỐ 72/2006/NĐ-CP NGÀY 25 THÁNG 7 NĂM 2006 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT THƯƠNG MẠI VỀ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, CHI NHÁNH CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
File đính kèm: 9-ND_72-2006_v_.doc(130Kb)


Trên đời, có nhiều thứ quý hơn tiền, song lại được mua bằng tiền

 
wanwelunThời gian: Thứ 3, 2010-09-21, 9:30 AM | Số tin # 10
Major
Nhóm: Administrators
Bài viết: 91
Phần thưởng: 12
Đẳng cấp: 0
Trạng thái: Rời mạng
NGHỊ ĐỊNH SỐ 158/2006/NĐ-CP NGÀY 28 THÁNG 12 NĂM 2006 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT THƯƠNG MẠI VỀ HOẠT ĐỘNG MUA BÁN HÀNG HOÁ QUA SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA
File đính kèm: 10-ND_158-2006_.doc(245Kb)


Trên đời, có nhiều thứ quý hơn tiền, song lại được mua bằng tiền

 
wanwelunThời gian: Thứ 3, 2010-09-21, 9:30 AM | Số tin # 11
Major
Nhóm: Administrators
Bài viết: 91
Phần thưởng: 12
Đẳng cấp: 0
Trạng thái: Rời mạng
NGHỊ ĐỊNH SỐ 23/2007/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 02 NĂM 2007 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT THƯƠNG MẠI VỀ HOẠT ĐỘNG MUA BÁN HÀNG HOÁ VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN TRỰC TIẾP ĐẾN MUA BÁN HÀNG HOÁ CỦA DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
File đính kèm: 11-ND_23-2007_v.doc(122Kb)


Trên đời, có nhiều thứ quý hơn tiền, song lại được mua bằng tiền

 
wanwelunThời gian: Thứ 3, 2010-09-21, 9:42 AM | Số tin # 12
Major
Nhóm: Administrators
Bài viết: 91
Phần thưởng: 12
Đẳng cấp: 0
Trạng thái: Rời mạng
NGHỊ ĐỊNH SỐ 39/2007/NĐ-CP NGÀY 16 THÁNG 03 NĂM 2007 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CÁ NHÂN HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI MỘT CÁCH ĐỘC LẬP, THƯỜNG XUYÊN KHÔNG PHẢI ĐĂNG KÝ KINH DOANH
File đính kèm: 12-ND_39-2007_v.doc(62Kb)


Trên đời, có nhiều thứ quý hơn tiền, song lại được mua bằng tiền

 
wanwelunThời gian: Thứ 3, 2010-09-21, 9:42 AM | Số tin # 13
Major
Nhóm: Administrators
Bài viết: 91
Phần thưởng: 12
Đẳng cấp: 0
Trạng thái: Rời mạng
NGHỊ ĐỊNH SỐ 90/2007/NĐ-CP NGÀY 31 THÁNG 5 NĂM 2007 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ QUYỀN XUẤT KHẨU, QUYỀN NHẬP KHẨU CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI KHÔNG CÓ HIỆN DIỆN TẠI VIỆT NAM
File đính kèm: 13-ND_90-2007_v.doc(63Kb)


Trên đời, có nhiều thứ quý hơn tiền, song lại được mua bằng tiền

 
wanwelunThời gian: Thứ 3, 2010-09-21, 9:44 AM | Số tin # 14
Major
Nhóm: Administrators
Bài viết: 91
Phần thưởng: 12
Đẳng cấp: 0
Trạng thái: Rời mạng
NGHỊ ĐỊNH SỐ 140/2007/NĐ-CP NGÀY 05 THÁNG 9 NĂM 2007 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT THƯƠNG MẠI VỀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ LÔ-GI-STÍC VÀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI THƯƠNG NHÂN KINH DOANH DỊCH VỤ LÔ-GI-STÍC
File đính kèm: 14-ND_140-2007_.doc(50Kb)


Trên đời, có nhiều thứ quý hơn tiền, song lại được mua bằng tiền

 
Diễn đàn » THÔNG TIN MÔN HỌC » Pháp Luật Thương Mại Hàng Hóa và Dịch Vụ » Các Văn bản môn Pháp Luật Thương Mại Hàng Hóa và Dịch Vụ
Page 1 of 11
Search: